منو
خانه / اسلایدشو / انجام عمل جراحی زیبایی جایز نیست
تاریخ آخرین بروزرسانی: 29 می 2023 در 10:07 ب.ظ
📣. مقاله/ علی جهانیان، مهدی اخلاصی

انجام عمل جراحی زیبایی جایز نیست

یکی از چالش های عصر مدرن، چالش جراحی های زیبایی و فروعات فقهی آن است. این پدیده به عنوان یکی از پدیده های تمدن مدرن، حاصل تکنولوژی و پیشرفت های ابزاری بشر مدرن امروز است. در مقاله پیش رو که در دوفصلنامه علمی - ترویجی مطالعات فقه امامیه منتشر شده است، جناب آقای علی جهانیان و مهدی اخلاصی به بررسی حکم فقهی این موضوع از منظر انتقال از طهارت مائیه به ترابیه پرداخته اند.

 

دانلود متن pdf مقاله: مقاله جراحی زیبایی

در چکیده این مقاله چنین آمده است که انجام عمل جراحی زیبایی محض بعد از داخل شدن وقت نماز جایز نیست و شخص مرتکب معصیت شده است. در عمل جراحی زیبایی محض تا زمان بهبودی کامل شخص ناگزیر است که از به کار بردن آب پرهیز نماید، در نتیجه برای انجام اعمال عبادی همچون نماز با مشکل مواجه خواهد شد. در این نوشتار با کمک گرفتن از مسئله «دور ریختن آب در دسترس و تیمم برای نماز» این نتیجه به دست آمد که انتقال از طهارت مائیه به ترابیه اختیاری نبوده و تنها در موارد اضطرار جایز است، بنابراین، مکلف نمیتواند دست به اقدامی بزند که فرایند آن خدشه وارد کردن به مقدمات اعمال عبادی وی است. براین اساس، انجام عمل جراحی زیبایی محض بعد از داخل شدن وقت نماز جایز نبوده و در صورت اقدام به جراحی علاوه بر آن که شخص مرتکب معصیت شده، لازم است که نماز خود را با تیمم به جای آورد و این نماز مجزی بوده و نیازی به اعاده و قضا نیست.

دانلود متن pdf مقاله: مقاله جراحی زیبایی

- پیوندها:
- ارتباط مستقیم با معاونت ارتباطات:
تماس با ما:
آدرس:
قم - خیابان صفاییه - کوچه 15
تلفن:
09107555328
پست الکترونیکی:
Tebona@chmail.ir
سامانه پیامکی :
216 54 5000
طراحی :
برگرفته شده از موسسه فقاهت