منو
خانه / اسلایدشو / دینداری‏ مهم ترین عامل در کاهش مصرف فست فودها.
تاریخ آخرین بروزرسانی: 11 آگوست 2018 در 10:24 ق.ظ
📣. مقاله علمی پژوهش/ استاد محمد کمال کوهی:

دینداری‏ مهم ترین عامل در کاهش مصرف فست فودها.

متن پیشرو بازخوانی یک مقاله علمی - پژوهشی، در خصوص میزان گرایش دانشجویان به فست فودها و عوامل موثر بر آن است. این پژوهش توسط استاد کمال کوهی، استادیار جامعه شناسی دانشگاه تبریز نگارش شده است. این مقاله را میتوانید با کلیک بر روی عنوان (دینداری مهم ترین عامل در کاهش مصرف فست فودها) دانلود نمایید.

در این مقال ما به بخشی از این پژوهش پرداخته ایم تا با نگاهی دوباره به این دست پژوهش ها گامی برای اصلاح سبک زندگی و توجه به دینداری در مسئله امنیت غذایی پرداخته باشیم.
توجه شما را به خلاصه پژوهش (دینداری مهم ترین عامل در کاهش مصرف فست فودها) جلب میکنیم:


 

خلاصه مقاله:


در سال هاي اخير مصرف فست فود به طور چشمگيري در بين نوجوانان و جوانان افزايش يافته است. تبعاتي كه مصرف اين نوع غذاها براي مصرف كننده و جامعه با خود به همراه دارد، موجب بروز برخي نگراني هاي اجتماعي شده است. امروزه دانشجويان به خاطر شرايط تحصيلي يكي از مهمترين گروه هاي در معرض خطر مي باشند. تحقيق حاضر در نظر دارد با نگاهي جامعه شناختي گرايش دانشجويان به فست فودها را مورد بررسي قرار دهد.
جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه تبريز تشكيل مي دهند و نمونه آماري مشتمل بر 372 نفر مي باشد كه از طريق فرمول كوكران به دست آمده است. طبق نتايج به دست آمده دانشجوياني كه ميزان دينداري آنها قويتر مي باشد، كمتر از اين نوع غذاها استفاده مي كنند. يعني به هر ميزان كه دينداري دانشجويان بيشتر باشد، ميزان استفاده آنها از غذاهاي فست فود كاهش مي يابد. با توجه به اينكه دينداران خود را مقيد به استفاده از غذاهاي سالم و خاصي مي دانند، بنابراين كمتر تمايل دارند كه از غذاهاي فست فود استفاده كنند.

تفصیل مقاله:


در سال هاي اخير مصرف غذاهاي آماده به طور چشمگيري در بين نوجوانان و جوانان افزايش يافته است به طوري كه بيشتر نوجوانان و جوانان كشورمان به طور روزانه غذاهاي آماده مصرف مي كنند. مصرف غذاهاي آماده با اضافه وزن، رژيم غذايي كم ارزش، چاقي و .... در ارتباط مي باشد. بر همين اساس، هدف اصلي مقاله حاضر مطالعه گرايش دانشجويان به فست فودها و عوامل موثر بر آن است.
پس از گردآوري داده ها نتايج نشان داد كه دينداري از جمله عواملي است كه نقش تعيين كننده در كاهش گرايش دانشجويان به فست فودها داشته است.
مذهب و ايدئولوژي مثال هايي هستند براي نظرات دسته جمعي، كه دخالت و ارتباط با اسلوب هاي سالم زيستن دارند. از عملكردهاي يك انسان و يا يك گروه مذهبي كه در انتخاب نوع غذا تأثير مي گذارند و آنان را از مصرف سيگار و الكل منع مي كند و به ورزش و رعايت بهداشت ترغيب مي كند، معلوم مي شود كه به اسلوب هاي مناسب سالم زيستن دست يافته اند، در تحقيق حاضر اين فرضيه مورد تأييد قرار گرفته است، بدان معنا كه مي توان گفت، با توجه به اينكه همبستگي بدست آمده معكوس مي باشد و با توجه به اينكه دينداران خود را مقيد به استفاده از غذاهاي سالم و خاصي مي دانند، بنابراين كمتر تمايل دارند كه از غذاهاي فست فود استفاده كنند.

يكي ديگر از عوامل مؤثر بر گرايش دانشجويان به فست فودها سرمايه اقتصادي و اجتماعي تلقي مي شود. سرمايه اقتصادي نقش تقوي تكننده گرايش دانشجويان به فست فودها را ايفا مي نمايد و سرمايه اجتماعي نقش كاهنده و كاهشي دارد. برطبق نظر بورديو سرمايه اجتماعي در حفظ سبك زندگي سالم يكي از مهمترين مولفه ها تلقي مي شود.

در تحقيق حاضر نيز سرمايه اجتماعي با گرايش دانشجويان به فست فودها همبستگي معكوسي داشته است. به عبارت ديگر دانشجوياني كه سرمايه اجتماعي بالاتري داشتند كمتر به طرف فس تفودها كشيده مي شوند و دانشجويان با سرمايه اجتماعي پايين گرايش بيشتري به چنين غذاها دارند. در مقابل سرمايه اقتصادي موجب افزايش گرايش دانشجويان به فست فودها مي شود. اين يافته با نظر بورديو نيز مطابقت دارد.

وي بر اين باور است كه سرمايه اقتصادي، شامل عوامل مؤثر در توليد مثل زمين و مجموعه كالاي اقتصادي، درآمد و كالاي مادي است، مي توان بيان داشت، سرمايه اقتصادي كه شاخص آن، درآمد و دارايي افراد مي باشد نقش كليدي در دانش غذايي افراد مي تواند داشته باشد.
بدين معنا كساني كه از سرمايه اقتصادي بالايي برخوردار مي باشند، احتمال اينكه به سوي غذاهاي فست فود گرايش پيدا بكنند، در ميان آنها زياد است. لازم است چنين خانواده هايي مراقبت هاي ويژه اي از فرزندان خود داشته باشند. زيرا كه احتمال دارد جوانان به خاطر شرايط سني خاص خودشان در صورت داشتن منابع مادي لازم به طرف اين نوع از غذاها گرايش پيدا كنند. همچنين آگهي هاي تبليغاتي نيز همانند سرمايه اقتصادي بر گرايش دانشجويان به فست فودها تأثير مثبت و مستقيمي دارد.

به عبارت ديگر، آگه يهاي تبليغاتي يكي از منابع اصلي گرايش دانشجويان به چنين غذاهايي تلقي مي شود. در مجموع مي توان گفت كه گرايش دانشجويان به فست فودها بالاتر از حد متوسط بوده و عواملي نظير دينداري و سرمايه اجتماعي نقش كاهنده و آگهي هاي تبليغاتي و سرمايه اقتصادي نقش افزايشي در گرايش دانشجويان به فست فودها دارند.

 

- پیوندها:
- ارتباط مستقیم با معاونت ارتباطات:
امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت
تماس با ما:
آدرس:
قم - خیابان صفاییه - کوچه 15
تلفن:
09107555328
پست الکترونیکی:
Tebona@chmail.ir
سامانه پیامکی :
216 54 5000
طراحی :
برگرفته شده از موسسه فقاهت